Avis legal

En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que www.monguilodadvocats.com es un domini de la empresa MONGUILOD ADVOCATS SOCIETAT LIMITADA PROFESIONAL . amb domicili Social- AVD JAUME I NUM 30 3er A (17001) GIRONA-, telèfon +34 972 21 75 00 y fax +34 972 21 75 62 , correu electrónic administracio@monguilodadvocats.com. 
La societat MONGUILOD ADVOCATS SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL amb el CIF:B55054357, que figura inscrita al registre Mercantil de Girona al Tomo 2735,- Libro 0- Folio 71- Secció 8 - Hoja GI-00049198- Inscripció 13/11/2009.